Bác sĩ CK2 Bác sĩ Nguyễn Thanh Phong

Học hàm / học vị: Bác sĩ CK2
Chức vụ : Chuyên gia - Bác sĩ tiểu phẫu khoa ViDental Clinic (chi nhánh NewGate )
Đăng ký tư vấn
Đăng ký tư vấn